Ogłoszono konkurs o „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”

W Krakowie ogłoszono konkurs o „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”. O stypendium mogą ubiegać się artyści, managerowie kultury, animatorzy oraz osoby, które zajmują się opieką nad zabytkami w mieście Kraków. Zdecydowanie warto ubiegać się o wsparcie finansowe, ponieważ miasto Kraków planuje przeznaczyć na stypendium ogromną kwotę pieniędzy. Chodzi o milion złotych!

Taka kwota pozwoli wyłonić łącznie 40 laureatów oraz wesprzeć 40 projektów stypendialnych. Stypendia przyznawane są w Krakowie już od wielu lat. Dzięki finansowemu wsparciu udało się już zrealizować 666 projektów. Wszystkie poprzednie realizacje zdecydowanie wzbogaciły kulturalną ofertę miasta Kraków. Nie da się ukryć, że stypendium to duże wsparcie dla lokalnych artystów, twórców oraz wszystkich osób, które są związane z działalnością artystyczną.

Wnioski o stypendia można składać do 10 lutego 2023 roku. Stypendia będą przyznawane na realizację przedsięwzięcia artystycznego w dwóch kategoriach tj. projekt twórczy oraz debiut.