Decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego dla projektów w konkursie "Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana"

Podjęto decyzję dotyczącą przyznania funduszy w ramach konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. Na 66 zgłoszonych projektów, zdecydowano się sfinansować 34, w tym dwa z powiatu limanowskiego.

Konkurs „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”, który niedawno został rozstrzygnięty, skupia się na realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Głównym priorytetem jest tutaj zapewnienie wsparcia dla wielu grup chóralnych aktywnych na terenie Małopolski.

Dzięki przyznanym środkom, możliwe będzie rozwijanie zadań mających na celu edukację kulturalną i twórczość. Środki te będą wykorzystane do tworzenia warunków do poznawania nowych aspektów kultury oraz rozwijania pasji i zdolności u osób we wszystkich grupach wiekowych, z zachęcaniem do aktywnego udziału w kulturze.

W tegorocznej, już czwartej edycji konkursu, spośród 66 zgłoszonych ofert, wsparcie finansowe z budżetu województwa małopolskiego otrzymały 34 projekty. Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój muzyki chóralnej w naszym regionie. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 550 tysięcy złotych.