„Powrót do zdrowia, powrót do pracy” – projekt dla osób niepełnosprawnych

Po długiej chorobie chcesz powrócić do pracy? Zapoznaj się z projektem przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON), który jest przeznaczonych dla osób po przebytej chorobie lub poważnym wypadku. Chodzi o osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą powrócić do dotychczasowych zajęć lub zawodu.

Projekt umożliwia osobom kompleksową rehabilitację, a także możliwość przekwalifikowania zawodowego wraz z powrotem do aktywności zawodowej. Żeby jednak wziąć udział w projekcie należy dokonać zgłoszenia w formie mailowej lub telefonicznej. W przypadku pytań lub pozyskania większej ilości informacji warto skontaktować się z małopolskim oddziałem PFRON, który znajduje się w Krakowie.

Z projektu mogą skorzystać również osoby, które urodziły się z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabyły ją w okresie rozwojowym, jednak nigdy nie podjęły pracy zarobkowej i nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych. Powołany w projekcie zespół ekspertów pomoże uczestnikom w znalezieniu odpowiedniej dla nich pracy.