Organizacje pozarządowe mogą składać oferty w ramach konkursu

Ogłoszono konkurs pt. „Mecenat Małopolski – I edycja” dla organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs promowany jest pod hasłem „Mecenat Małopolski – I edycja”. Do składania ofert zachęca Zarząd Województwa Małopolski. Konkurs dotyczy zadań związanych z realizacją najróżniejszych przedsięwzięć z dziedziny kultury.

Oferty można składać do 30 stycznia 2023 roku. Każda organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę. Określono maksymalny koszt wsparcia finansowego, który nie może przekroczyć 80 tysięcy złotych. Na przedsięwzięcia przewidziano duży budżet. Budżet opiewa na wysokość trzech i pół miliona złotych.

Do konkursu należy zgłaszać zadania, które mogą ubogacić ofertę Małopolski. Brane będą pod uwagę takie działania jak np. koncerty, wystawy, festiwale, konkursy, przeglądy, animacje oraz inne działania wpływające na rozwój kultury wśród mieszkańców Małopolski.