Małopolanie mają czas do końca kwietnia 2024 na wycofanie pieców bezklasowych

Mieszkańcy Małopolski mają jeszcze około pół roku, a zatem do końca kwietnia 2024 roku, aby przeprowadzić wymianę pieców bezklasowych. Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w tej części kraju zidentyfikowano 141 tysięcy takich urządzeń. Wśród nich, około 42 tysiące to jedynie utrzymane źródła ciepła dla poszczególnych budynków.

Jednak jak podaje urząd marszałkowski, dane zgromadzone przez CEEB mogą nie być do końca dokładne. Wynika to z faktu, że mieszkańcy regionu często nie informują o wymianie starych kotłów grzewczych, pomimo obowiązku zgłaszania tego rodzaju zmian.

Z punktu widzenia urzędników marszałka, wiele gospodarstw domowych, które zgłosiły posiadanie pieca bezklasowego, posiada równocześnie nowsze i bardziej ekologiczne metody ogrzewania. Te same domostwa jednak decydują się na zachowanie starszych kotłów. Taki krok jest często podejmowany ze względu na obawy związane z możliwością przerw w dostawach gazu do Polski ze strony Rosji.