Nowy Wiśnicz otrzymuje dotację na utylizację niebezpiecznych odpadów

Gmina Nowy Wiśnicz, położona w Małopolsce, otrzymała finansowe wsparcie w wysokości ponad 370 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem pomocy jest przeprowadzenie operacji usunięcia 52 ton niebezpiecznych odpadów gromadzących się na terenie miejscowości Królówka. Wszystkie prace związane z procesem utylizacji mają zostać zakończone do końca stycznia przyszłego roku.

Ewelina Steczkowska, rzecznik NFOŚiGW, poinformowała, że przeprowadzone badania wykazały obecność odpadów z przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego na nielegalnym składowisku w Królówce. Znajdują się tam m.in. lotne związki organiczne, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego ze względu na swoje działanie oraz są przyczyną powstania wtórnych szkodliwych zanieczyszczeń.