Małopolska coraz bardziej otwarta na cudzoziemców – nowy program integracji

Jesteśmy świadkami rosnącej obecności obcokrajowców, reprezentujących różnorodność kulturową, w naszym regionie. Od 24 lutego 2022 roku staliśmy przed wyzwaniem przyjmowania i integracji imigrantów na większą skalę niż dotychczas. W związku z tym, zarząd naszego województwa zdecydował się na implementację programu o nazwie „Małopolska otwarta”.

Plan ten został spopularyzowany w wyniku współpracy pomiędzy wojewodą małopolskim a lokalnym samorządem. Dokument, mający za zadanie wskazywanie kierunków działań, oficjalnie uznany został przez władze 24 października 2023 roku. W jego treści znalazły się liczne rekomendacje mające na celu uczynienie Małopolski jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia i pracy dla osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Wszystko to ma służyć skorzystaniu z ich unikalnej wiedzy, doświadczenia oraz aktywności zawodowej.

Proces migracyjny staje się coraz częstszym elementem naszej codzienności, wpływając na sposób, w jaki postrzegamy świat, jak i relacje z innymi. Szczególnie dotkliwie odczuliśmy to po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy nasz region przyjął dziesiątki tysięcy uchodźców. Z otwartymi sercami i drzwiami przyjęliśmy tych, którzy szukali schronienia – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.