Będą fundusze europejskie dla Małopolski!

Bez wątpienia wsparcie w Unii Europejskiej widoczne jest w wielu obszarach Polski i w różnych dziedzinach. Również dla naszego regionu znalazły się pieniądze! Komisja Europejska w dniu 5 grudnia 2022 roku zatwierdziła wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane do Małopolski do 2027 roku. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców Małopolski oraz zarządzających tym regionem!

Pieniądze będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społeczny (EFS), a także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Żeby pozyskać fundusze zarządzający Małopolską musieli przygotować odpowiedni program, który wymagał sporego zaangażowania. Jak wiadomo prace nad programem na lata 2021-2027 trwały, aż trzy lata. W dużym stopniu w prace był zaangażowany Witold Kozłowski – Marszałek Województwa.

W trakcie przygotowywania programu przeprowadzono mnóstwo rozmów i spotkań z mieszkańcami regionu oraz instytucjami, jednostkami samorządu regionalnego, działaczami społecznymi, działaczami ze środowisk akademickich i wielu innych. W ten sposób poznano potrzeby naszego regionu oraz określono wyzwania przed jakimi stoi Małopolska.