Umowa na modernizację czwartego odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinalizowało kontrakt dotyczący unowocześnienia czwartego segmentu linii 104, który łączy Chabówkę z Nowym Sączem. Od roku 2026, podróżujący będą mogli korzystać z nowo wybudowanego toru między Limanową a bocznicą Klęczany. Dodatkowo, dzięki budowie nowego tunelu, czas potrzebny na pokonanie trasy do Nowego Sącza ulegnie skróceniu. Całość prac, które są częścią projektu Podłęże – Piekiełko, zostanie sfinansowana z kwoty wynoszącej ponad 1,9 miliarda zł netto. Jest to jedno z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych w południowej części kraju.

Skrupulatna realizacja strategii inwestycyjnej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma na celu zapewnienie komfortowych warunków podróży dla pasażerów oraz zwiększenie bezpieczeństwa na całej sieci kolejowej.

Kompleksowa umowa dotycząca linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany została podpisana z konsorcjum firm Budimex S.A./Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş./Gülermak Sp. z o.o. Firma PKP PLK SA określiła, że prace modernizacyjne zostaną zakończone w ciągu 31 miesięcy. Tory zostaną umieszczone w większości na nowym terenie, uwzględniając przy tym budowę tunelu kolejowego, który znacząco skróci czas przejazdu. W kontekście tej inwestycji, PKP PLK SA podjęło również decyzję o podpisaniu umów na nadzór inwestorski nad tym oraz dwoma innymi odcinkami linii kolejowej nr 104 (stacja Limanowa i Rabka Zaryte – Mszana Dolna).