Stanisław Dolny Dolany triumfuje w konkursie "Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2023"

Sołectwo Stanisław Dolny Dolany zostało uhonorowane trzecim miejscem w prestiżowym konkursie o miano „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2023”. Nagroda została wręczona przez wicemarszałka małopolskiego, Łukasza Smółkę. Odbiorcą nagrody była Sołtys tej malowniczej miejscowości, Ewa Pacut.

W przeszłym tygodniu, z rąk Pani Sołtys, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty odebrał wyróżnienie oraz podziękowania za wsparcie w procesie tworzenia wniosku konkursowego dla Stanisławia Dolnego Dolany.

Uznanie zdobyte przez sołectwo zaowocowało dodatkowym wsparciem finansowym. Województwo małopolskie przyznało gminie Kalwaria Zebrzydowska dotację celową o wartości 40 tysięcy złotych. Fundusze te mają być przeznaczone na realizację projektu gminy w 2023 roku, na terenie sołectwa Stanisław Dolny.

Pieniądze z dotacji będą służyły do remontu placu zabaw, położonego przy Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Dolandia” w Stanisławiu Dolnym Dolany. Konkurs „Małopolska Wieś 2023” kierowany był do sołectw wiejskich i podzielony na trzy kategorie: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś oraz Małopolska Wieś w Sieci.

Konkurs miał na celu mobilizowanie społeczności lokalnych do czynnego działania na rzecz zwiększania atrakcyjności małopolskich wsi oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców. Promowano przy tym troskę o estetykę, krajobraz wiejski, ład przestrzenny i architektoniczny wsi, a także ochronę dziedzictwa kulturowego. Z tego względu zachęcamy inne Sołectwa do udziału w kolejnych edycjach konkursu i dążenia do zdobycia nagród.