Oświadczenie dyrekcji Szpitala Powiatowego w Brzesku odnośnie doniesień o śmierci noworodka

Poprzedni tydzień przyniósł oficjalne wyjaśnienie ze strony dyrekcji brzeskiego szpitala powiatowego, które dotyczyło zgony niemowlęcia, o której informowały różnego rodzaju media.

W odpowiedzi na liczne doniesienia medialne związane ze śmiercią dziecka w jednostce Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, kierownictwo placówki postanowiło jasno przedstawić swoje stanowisko. Przede wszystkim, dyrekcja pragnie wyrazy głębokiego współczucia skierować do rodziny i bliskich zmarłego malucha.

Do publicznej wiadomości przekazano, że nadzwyczaj smutna sytuacja miała miejsce na terenie szpitala, gdzie niemowlę trafiło już nie dając znaków życia. Odpowiedni personel zareagował natychmiast, inicjując reanimację, która jednak nie przyniosła oczekiwanego efektu. Wobec takiej sytuacji, personel medyczny poinformował służby ścigania.

Równolegle, rodzina zmarłego dziecka została objęta specjalistyczną opieką szpitala oraz skorzystała z zaproponowanej przez placówkę pomocy psychologicznej. Dyrekcja jest w pełni świadoma, jak ciężko przechodzi się przez takie doświadczenie.

Szpital z całą stanowczością deklaruje gotowość do wyjaśnienia tej tragicznej sytuacji. Jednocześnie, dyrekcja szpitala apeluje o powstrzymanie się od wydawania surowych sądów na temat tej sprawy, zanim nie zostanie ona gruntownie zbadana i wyjaśniona.