Koleje Małopolskie na tropie używanych autobusów: leasing jako klucz do poszerzenia taboru

Zainteresowane rozbudową swojego taboru, Koleje Małopolskie obecnie poszukują sześciu używanych autobusów. Ze szczególnym uwzględnieniem autobusów spalinowych, przewoźnik kolejowy ma zamiar sfinalizować nabycie pojazdów poprzez leasing na okres dwóch lat.

W ramach swoich wysiłków, Koleje Małopolskie mają na celu pozyskanie pięciu autobusów niskowejściowych oraz jednego niskopodłogowego. Proces zakupu został podzielony na trzy odrębne etapy. Pierwszy z nich jest skoncentrowany na dostarczeniu jednego autobusu niskowejściowego. Następny segment dotyczy zaopatrzenia w pojazd niskopodłogowy. Ostatecznie, trzy ostatnie części są dedykowane do nabycia czterech dalszych autobusów niskowejściowych.

W pierwszej części procesu, Koleje Małopolskie mają zamiar nabyć autobus, którego rok produkcji nie jest starszy niż 2015, a jego przebieg nie przekracza 500 tysięcy kilometrów. Długość pojazdu powinna mieścić się w przedziale od 12,5 do 13,5 metra. Autobus powinien mieć zdolność przewożenia co najmniej 75 pasażerów, z minimum 50 miejsc siedzących. Autobus powinien być wyposażony w układ drzwi 1-2-0, 2-2-0 lub 1-1-0.