Zakonnicy postanowili udostępnić łąkę dla mieszkańców!

Skryta za murami klasztory na Skałce łąka została udostępniona dla mieszkańców Krakowa. Ojcowie Paulini z klasztoru na Skałce są obecni w tym miejscu od niemal 550 lat – w związku z przypadającą na ten rok rocznicą, władze miasta i klasztoru doszły do porozumienia, wskutek którego postanowiono uhonorować ten fakt, czego następstwem będzie udostępnienie przyklasztornej łąki dla mieszkańców Krakowa.

Nieodpłatna dzierżawa.

Przyklasztorna łąka, w związku z umową pomiędzy miastem a klasztorem, zostanie udostępniona na podstawie nieodpłatnej dzierżawy. Miasto zobowiązane zostało jedynie do regularnego dbania o utrzymanie łąki, na co przekładać się będzie koszenie trawy, wywóz odpadów czy sprzątanie terenu. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej zamontowali już na tym terenie ławki, oświetlenie i pozostałą infrastrukturę. Oficjalnie otwarcie łąki miało miejsce 1 czerwca, a więc w Dniu Dziecka – z tej okazji odbył się tam piknik dla najmłodszych, w całym wydarzeniu uczestniczyli również lokalni artyści, którzy mieli możliwość wystawy swych dzieł.

Miejsce pełne wydarzeń.

Łąka na krakowskiej Skałce nie będzie jedynie miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu, lecz przede wszystkim ogromną atrakcją. Już teraz planowane są liczne wystawy artystyczne, wydarzenia regionalne i kulturowe, a w okresie letnim najpewniej odbywać się będą seansy kina plenerowego. Prezydent Krakowa zaznacza jednocześnie, że obecnie prowadzone są podobne rozmowy z władzami pozostałych zakonów, celem udostępnienia dla mieszkańców jeszcze większej ilości terenów zielonych.