W Krakowie powstanie nowy dom pomocy społecznej!

Niestety, Polska jest krajem, w którym społeczeństwo starzeje się we wręcz zatrważającym tempie – młodzi ludzie w większości przypadków preferują emigrację, a i sam przyrost naturalny nie zachwyca. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz to większe zapotrzebowanie dla domów pomocy społecznej, gdzie schronienie i opiekę mogą odnaleźć ludzie starsi i schorowani.

Inwestycja warta 51 milionów złotych.

Budowa obiektu finalnie się rozpoczęła, a koszt całego przedsięwzięcia wynieść ma ponad 51 milionów złotych. Miasto z własnych funduszy na tę inwestycję przeznaczyło aż 21 milionów złotych – znaczna część tej kwoty, a więc 30 mln zł, stanowić będzie rządowego dofinansowanie z programu „Polski Ład”. W powstającym Domu Pomocy Społecznej, schronienie i całodobową opiekę medyczną znaleźć będzie mogło 100 osób. Na ten moment przewiduje się, że oddanie obiektu do użytku ma nastąpić – maksymalnie, do roku 2024.

Kropla w morzu potrzeb.

Biorąc pod uwagę oficjalne statystyki, na jedno miejsce w Domu Opieki Społecznej przypadać ma aż 162 mieszkańców Krakowa – wciąż jednak przynajmniej w skali całego kraju, jest to niezwykle dobry wynik. Niestety, pokazuje to jedynie, jak niezbędne są wręcz tego rodzaju obiekty w całej Polsce, których – na ten moment – zwyczajnie brakuje. W ostatnich latach to jest od roku 2016, Kraków przeznaczył już ponad 70 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje związane z Domami Pomocy Społecznej. Pod tym względem miasto wyprzedzane jest jedynie przez Łódź, w której to podobnych obiektów znajduje się zauważalnie więcej.