Konkurs dla NGO! Pozyskaj wsparcie

Rusza nabór dla organizacji pozarządowych na realizację celów związanych z edukacją ekologiczną. Celem konkursu jest wyłonienie ofert z obszaru ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadaniem konkursowym jest z kolei kształtowanie postaw proekologicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 kwietnia 2023 roku. Całkowita pula środków w konkursie jest wysoka i wynosi 550 000 złotych. Warto zaznaczyć, że jest to już czwarta edycja tej inicjatywy. Cieszy się ona w naszym regionie coraz większą popularnością. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie podmioty, które działają w sektorze NGO, czyli np. fundacje, stowarzyszenia, związki.

Wskazana inicjatywa jest bardzo potrzebna, ponieważ dzięki niej zostanie zrealizowanych wiele pożytecznych projektów dla lokalnej społeczności, która chce być coraz bardziej świadoma pod względem ekologicznym. Żeby wziąć udział w konkursie podmioty muszą złożyć odpowiednie dokumenty w celu ubiegania się o dofinansowanie. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie.

W wskazanym konkursie dofinansowane zostaną takie zadania jak np. organizacja wydarzeń, warsztaty, organizacja imprez. Wszystkie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w formie stacjonarnej i być związane z tematyką zapobiegania powstawania odpadów, ochrony powietrza, a także przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.