CyberHero, czyli o bezpieczeństwie w sieci

Szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz opiekunów na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej.

 

W Małopolsce zostanie zrealizowane spotkanie online o nazwie „CyberHero”. Jest to webinar dedykowany dla rodziców dzieci, opiekunów oraz nauczycieli. Jak sama nazwa wskazuje podczas wydarzenia poruszane będą tematy bezpieczeństwa w sieci internetowej oraz odporności psychicznej. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków finansowych województwa Małopolskiego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w godzinach między 18:00, a 19:30. Podczas wydarzenia zostaną omówione takie zagadnienia, jak np. ochrona dziecka przed niepożądanymi zdarzeniami w sieci, bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych, cyberprzemoc.

Webinarium poprowadzi podinsp. Wojciech Chechelski – funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Karolina Załęga – Eksperta Wojewódzka ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Psychoterapeutka, Profilaktyk, Specjalistka Psychoterapii Uzależnień. Karolina Załęga związana jest również ze Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.