Rekordowy wzrost liczby pasażerów korzystających z kolei w III kwartale 2023 roku

Można zauważyć, że w trzecim kwartale 2023 roku pociągi były preferowanym środkiem transportu dla 94,5 miliona ludzi na terenie całego kraju. Ta liczba jest większa o 3,6 miliona (czyli o 3,9%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Właśnie ten kwartał był najbardziej intensywnym pod względem ruchu kolejowego od trzech lat.

Według najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego, zdecydowana większość województw zanotowała znaczny wzrost liczby osób podróżujących koleją. Wyjątkiem są jedynie województwa mazowieckie (spadek o 1,8 miliona), świętokrzyskie oraz zachodniopomorskie (spadek po 40 tysięcy w obu przypadkach). Z kolei najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano po raz kolejny w województwie podkarpackim (29,3%), a tuż za nim plasują się województwa małopolskie (18%) i lubelskie (10,5%).

Dane UTK pokazują, że dwie jednostki terytorialne mogą poszczycić się wzrostem liczby pasażerów przekraczającym 1 milion. Są to województwo pomorskie (1,4 miliona) oraz małopolskie (1,1 miliona). Najwięcej podróżujących odnotowano w województwach mazowieckim (23,2 miliona), pomorskim (19,4 miliona) i wielkopolskim (8,5 miliona). To najwyższe wyniki od czasu pandemii dla większości województw.

Analizując udział poszczególnych województw w liczbie wszystkich pasażerów, najwięcej osób podróżowało w trzecim kwartale 2023 roku na Mazowszu. Właśnie tam odprawiono prawie ¼ wszystkich pasażerów w Polsce (24,5%, co jest jednak spadkiem o 2,9 punktu procentowego). Kolejne miejsce zajęło województwo pomorskie z udziałem na poziomie 20,6% (wzrost o 0,8 punktu procentowego). Udział reszty województw nie przekroczył dwucyfrowego poziomu. Siedem z nich odnotowało spadek tego wskaźnika.