Przebieg procesu wyboru kuratorki oświaty w Małopolsce

W nawiązaniu do niedawnej wyboru kuratorki oświaty w Małopolsce, przeprowadzono rozmowy z dwiema kandydatkami. Dr Gabriela Olszowska, która została wybrana na to stanowisko, oraz Mitka przedstawiły swoje spostrzeżenia dotyczące procesu wyborczego i wyników.

Olszowska opowiedziała nam, że jej wybór przez posłów KO był symbolicznym gestem. Wskazując na nią, chcieli podkreślić kontrast między nią a Barbarą Nowak, poprzednią kuratorką, którą Olszowska oskarżyła o szereg nieodpowiednich działań. To była dla nich okazja do podkreślenia zmian, które mają nadzieję wprowadzić.

Z drugiej strony, Mitka twierdziła, że otrzymała zapewnienia od władz PSL, że będą aktywnie popierać jej kandydaturę. Mimo to, nie udało jej się zdobyć wystarczającej liczby głosów, co można tłumaczyć różnymi czynnikami politycznymi i strategiami wyborczymi.

Jak sama żartobliwie zauważyła, jej kadencja na tym stanowisku była „rotacyjna”, podobnie jak marszałka Hołowni, chociaż rotacja była szybsza. Przyszłego kuratora wybierze konkurs ogłoszony przez ministra Nowacką w ciągu najbliższego miesiąca.

Według Olszowskiej, taki sygnał był potrzebny, aby pokazać, że edukacja zaczyna odchodzić od „średniowiecznych” praktyk, co zaowocowało odwołaniem poprzedniej kuratorki Barbary Nowak. Zmiana ta ma miejsce również w innych województwach, a przyszłe wybory będą przebiegały poprzez otwarty i przejrzysty proces konkursowy.

Olszowska podkreśliła również konieczność skupienia się na normalnym funkcjonowaniu i zajmowaniu się sprawami ważnymi dla szkół, zamiast wprowadzania ideologicznych koncepcji i propagowania hasłem o groźnym brzmieniu.