Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Znaczenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w kontekście ogólnokrajowego systemu bezpieczeństwa jest nie do przecenienia, szczególnie na naszym lokalnym terenie. Bez trudności zdać sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywają strażacy OSP, którzy zawsze są gotowi przeciwdziałać siłom natury takim jak ogień, reagować na wypadki drogowe, odpowiadać na katastrofy czy klęski żywiołowe. Stąd też, istotną częścią działalności samorządów wojewódzkich jest ciągłe wsparcie jednostek OSP, co obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu i nowych pojazdów.

W dniu 6 grudnia, w Muzeum Lotnictwa Polskiego miało miejsce uroczyste wręczenie 47 pojazdów dla jednostek OSP. Część oni programu „Bezpieczna Małopolska”, a w ceremonii udział brali marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron. Ponadto, obecni byli również radni województwa: Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Tomasz Urynowicz.

Zgromadziliśmy się w tym dniu, aby symbolicznie wręczyć kluczyki do nowych pojazdów przedstawicielom wielu gmin – beneficjentom konkursu ogłoszonego rok wcześniej. Te nowoczesne samochody trafią do strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Życzymy, aby ten sprzęt służył strażakom-ochotnikom oraz wszystkim mieszkańcom na najwyższym poziomie.