Małopolski Program Stypendialny

Są wyniki dotyczące otrzymanego stypendium dla dzieci i młodzieży.

 

Zostały zatwierdzone listy rankingowe dla uczniów, którzy otrzymają stypendia. Stypendia zostaną przyznane w ramach programu „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM”. Pieniądze na stypendia pochodzą ze środków finansowych Unii Europejskiej. Suma wszystkich stypendiów to 11,5 milionów złotych.

Stypendia zostaną przyznane dla dzieci i młodzieży z Małopolski, które wykazują się ponad przeciętnymi wynikami z takich przedmiotów jak np. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce, przedsiębiorczość. Uwzględniane były również szczególne osiągnięcia. Warto zaznaczyć, że wnioski złożyło, aż 2556 uczniów. Konkurencja o stypendium była bardzo duża. Ostatecznie stypendium przyznano 1743 uczniom.

Wskazane działanie ma na celu wzmocnienie potencjału dzieci, które mają szczególne uzdolnienia. Program obejmował dzieci ze szkół podstawowych od klasy V oraz ze szkół ponadpodstawowych tj. liceów ogólnokształcących.