Letnie imprezy plenerowe: zasady bezpieczeństwa, które warto znać

Z nadejściem sezonu letniego zbliża się czas licznych imprez plenerowych. Festiwale, koncerty, pikniki firmowe i rodzinne, kina plenerowe oraz wiele innych wydarzeń przyciągają tłumy uczestników. Aby cieszyć się nimi w pełni, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Jak się do tego przygotować?

Agencja eventowa FSWO z Małopolski, od ponad 15 lat specjalizująca się w organizacji takich imprez, dzieli się kilkoma wskazówkami, które pomogą uczestnikom bezpiecznie bawić się na letnich imprezach plenerowych.

Sprawdzenie miejsca eventu

Przed przybyciem na imprezę warto sprawdzić lokalizację wydarzenia. Zapoznaj się z położeniem miejsca, dostępną komunikacją oraz otoczeniem. Ważne jest, aby zlokalizować najbliższe wyjścia i drogi ewakuacyjne. Zwróć uwagę na ryzyka związane z czynnikami naturalnymi, takimi jak powodzie, obecność zbiorników wodnych, strefy osuwisk, ukształtowanie terenu oraz strefy szczególnie narażone na porywy wiatru. Osoby niepełnosprawne powinny upewnić się, że przestrzeń jest dostosowana do ich potrzeb. Ponadto, obszary uznane za potencjalnie niebezpieczne muszą być jasno oznaczone i odpowiednio zabezpieczone.

Służby ratunkowe dostępne na miejscu

Na miejscu wydarzenia warto sprawdzić, czy są obecne odpowiednie służby ratunkowe i ochroniarskie. Małopolska agencja eventowa FSWO rekomenduje obecność zespołu medycznego z ambulansem, straży pożarnej i agencji ochroniarskiej na każdym evencie, niezależnie od jego rozmiaru. Obecność tych służb zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczestników. Ważne jest także, aby stanowiska pierwszej pomocy były jasno oznaczone i łatwo dostępne dla gości.

Zarządzanie tłumem

Duże imprezy wymagają odpowiedniego zarządzania tłumem. Normy bezpieczeństwa nakazują określenie maksymalnego limitu uczestników przed każdym wydarzeniem. Przekroczenie tego limitu może stanowić zagrożenie. Limity można kontrolować za pomocą platform i aplikacji generujących bilety i weryfikujących uczestników na podstawie kodów QR. Na miejscu powinny być osoby odpowiedzialne za zarządzanie tłumem i zapewnienie płynności ruchu.

Żywność i napoje

Osoby przygotowujące i podające posiłki podczas eventu powinny korzystać z jednorazowych rękawiczek oraz regularnie myć ręce. Organizatorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny żywności i dbałości o odpowiednie przechowywanie produktów. Ważne jest, aby przy produktach żywnościowych znajdowały się informacje o obecności alergenów. Po dobrze zorganizowanym wydarzeniu, pozostała żywność jest przekazywana potrzebującym, np. bankom żywności.

Procedury i regulamin

Imprezy plenerowe muszą być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Infrastruktura, w tym sceny, systemy nagłośnieniowe i oświetlenie, muszą być strategicznie rozmieszczone i zabezpieczone. Agencja eventowa FSWO wskazuje, że organizatorzy powinni zadbać o wyraźne oznaczenie stref wejścia, wyjścia, ewakuacji oraz znaków zapewniających płynność ruchu. Każde wydarzenie powinno mieć jasne procedury i regulamin, uwzględniające warunki panujące na miejscu imprezy.

Zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia oraz minimalizacja potencjalnych ryzyk to obowiązek organizatorów imprez. Każdy uczestnik powinien jednak również samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przed udziałem w imprezie warto zweryfikować lokalizację, obecność służb ratunkowych oraz infrastrukturę. Dzięki temu możemy mieć pewność, że udział w wydarzeniu będzie bezpieczny i przyjemny. Bezpieczeństwo to podstawa udanej zabawy!