Krakowski oddział GDDKiA poszukuje firmy do utrzymania systemu telefonii alarmowej na autostradzie A4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Krakowie rozpoczęła poszukiwania firmy, która będzie odpowiedzialna za konserwację oraz rutynowe zarządzanie systemem telefonii alarmowej znajdującym się na autostradzie A4. Szczególnie chodzi o urządzenia zlokalizowane na odcinku tej autostrady od węzła Balice I aż do węzła Tarnów Centrum.

Zadania dla potencjalnego wykonawcy będą obejmować m.in. zapewnienie ciągłości działania systemu telefonii alarmowej, utrzymanie sieci światłowodowej – łącznie z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami gwarantującymi jej sprawną pracę oraz umożliwiającymi obsługę wspomnianego systemu. Dodatkowo, firma ta będzie zobligowana do zapewnienia bezprzewodowego połączenia, transmisji danych oraz prawidłowego przesyłania danych z kolumn alarmowych do krakowskiego oddziału GDDKiA. Będzie również musiała prowadzić konserwację i utrzymanie stacji roboczych w Punkcie Informacji Drogowej zlokalizowanym w oddziale GDDKiA w Krakowie.

Obowiązki zwycięskiego oferenta obejmować będą również dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń oraz pozostałych składników systemu telefonii alarmowej. Zawarta umowa będzie obowiązywać przez okres dwóch lat.

Obecnie urzędnicy GDDKiA czekają na propozycje od potencjalnych wykonawców. Firmy zainteresowane tym zamówieniem mają czas na zgłoszenie swojej oferty do 15 maja. Ostateczny termin związania ofertą przypada na dzień 13 czerwca.